OMZETTINGSTABEL MG/L IN PROMILLE

 

Wanneer u positief geblazen hebt, zal de graad van intoxicatie in het proces-verbaal worden uitgedrukt in milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.

Om deze om te zetten in promille (gram per liter bloed) gebruikt u deze tabel. Klik hier.