STRAFBLAD?

 

De politierechter zal altijd op uw strafblad kunnen zien of u al veroordelingen hebt opgelopen in het verleden. De minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen kan de rechter niet zien.

*

Op het uittreksel van het strafblad daarentegen zal drie jaar na de definitieve veroordeling geen melding meer worden gemaakt van de veroordeling van de politierechtbank (met uitzondering van de zéér zware overtredingen).

Zo kan u drie jaar na het definitief worden van de veroordeling opnieuw een blanco uittreksel van het strafblad opvragen bij de gemeente (vroeger: ‘attest van goed gedrag en zeden’) om bijvoorbeeld voor te leggen aan uw werkgever.

Een opschorting, een werkstraf, een minnelijke schikking en een onmiddellijke inning worden nooit opgenomen op dit uittreksel van het strafblad (zelfs niet gedurende drie jaar).